Pages

Saturday, October 18, 2014

Mayon Eruption

by: Psychic August

Unlike its previous eruptions, Mount Mayon will maintain its gentle outburst in the coming days.  I don't see any major destruction of properties or loss of lives arising from its unrest this year.


Hindi gaya ng mga nakaraang pagputok nito, mananatiling banayad lang ang pagsabog ng Mayon ngayong taong ito.  Wala akong nakikitang malaking pinsala sa mga ari-arian at pagkawala ng mga buhay.