Pages

Saturday, October 18, 2014

Philippine Earthquakes and Typhoons

by: Psychic August

I see no major earthquakes happening next year, that is, nothing stronger than Intensity 5.  For the remainder of the year, only slight tremors, if at all.

No more major typhoons in the next few months. We can only worry about monsoon winds which may bring about rain ("habagat") to be worse, but nothing too serious.


Wala akong nakikitang lindol sa isang taon na hihigit sa Intensity 5.  Sa natitirang bahagi ng 2014, bahagyang pagyanig lang, kung meron man.

Ganoo din sa bagyo, wala na akong nakikita na malaksa sa susunod na buwan ng taon.  Ang dapat lang paghandaan ay ang habagat, subalit hindi rin naman ito masasabing "serious".